Sfanta Manastire Sinaia se afla situata in orasul Sinaia, str. Manastirii nr. 2, jud. Prahova | Tel: +40 (0) 244 317 917

ACATISTUL SFÎNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON (27 iulie)

Dupa obisnuitul început se zic
 
CONDACELE SI ICOASELE
 
CONDACUL 1:
 
Înaintea celui cu chip si nevinovatie îngereasca, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestramutata credinta s-a învrednicit a sta alaturi de scaunul nemuritorului împarat, Pantelimon, ridicam rugaciunile noastre si cerem sa ne asculte durerile si cu puterea ce-i este data de ia Dumnezeu ca un doctor fara de arginti, sa ne cerceteze degrab si sa înlature de la noi bolile sufletesti si trupesti, ca izbaviti cu platosa bunatatii sale, în tresaltari de bucurie, sa-i cîntâm: Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
ICOSUL 1:
 
Din pruncie ti-ai pastrat sufletul curat, mucenice, caci maica ta cu mare grija ti-a sadit în inima credinta în dulcele Iisus, pe care mai târziu batrînul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care si el o avea de la împaratul nemuritor, ai parasit pagînatatea si ti-ai deschis larg sufletul sa primesti pe Hristos; pentru care îti cîntam:
 
Bucura-te, sfinte cu adînca judecata;
 
Bucura-te, ca dreapta ti-a fost credinta urmata;
 
Bucura-te, al pieritorilor zei dispretuitor;
 
Bucura-te, al blîndului Iisus urmator;
 
Bucura-te, ca dupa Domnul ai însetat;
 
Bucura-te, ca dreapta rasplatire ai capatat;
 
Bucura-te, ca n-ai tinut Ia bogatii pamîntesti;
 
Bucura-te, cel ce ti-ai adunat comori ceresti;
 
Bucura-te, cel ce stai între cetele sfintilor;
 
Bucura-te, ajutatorul napastuitilor;
 
Bucura-te, podoaba crestinilor cea nepretuita;
 
Bucura-te, mîngîierea noastra mult dorita;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 2-LEA:
 
De mic ramas fara mama, sfinte, ai fost dat de tatal tau la învatatura pagîneasca si la mestesugul vindecarilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neînfrânta ai ramas în nujlocui vînturilor vrajmase si nu ai gasit alinare pîna ce n-ai aflat calea Dumnezeului celui adevarat, Caruia îi cîntam: Aliluia!
 
ICOSUL AL 2-LEA:
 
Adînc fiind ranit de dragostea în Hristos, cînd veneai de la Ermolae si ai întâlnit pe copilul muscat de vipera, atunci întâia oara te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la care a si venit mîntuirea, caci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul si te-ai împartasit cu trupul si cu sîngele Domnului; pentru care te laudam asa:
 
Bucura-te, tinerete închinata lui Hristos;
 
Bucura-te, nadejdea bolnavilor cea cu folos;
 
Bucura-te, cel ce stii sa înalti la ceruri rugaciuni;
 
Bucura-te, cel ce peste noi reversi minuni;
 
Bucura-te, ca Domnul putere ti-a dat;
 
Bucura-te, cel ce copilul ai înviat;
 
Bucura-te, bucuria multor îndurerati;
 
Bucura-te, uimirea multor învatati;
 
Bucurâ-te, ostas neînvins al lui Hristos;
 
Bucura-te, ca ai aprins credinta crestina în inimile multora;
 
Bucura-te, întoarcerea multor rataciti;
 
Bucura-te, mîngîierea celor amarîti;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 3-LEA:
 
Desi cu trup omenesc pe pâmînt, sufletul ti l-ai înaltat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate te privesc credinciosii ca pe o stea cereasca, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile; drept care împreuna cu tine cîntam lui Dumnezeu: Aliluia!
 
ICOSUL AL 3-LEA:
 
Rîvna multa ai pus, sfinte, ca sa întorci de la închinarea de idoli catre Domnul chiar pe tatal tau, dar el tot pagîn a ramas, pîna ce a vazut tamaduirea pe care ai dat-o, în numele lui Hristos, unui orb si atunci împreuna cu acela, a primit botezul. Pentru aceasta primeste de la noi lauda ca aceasta:
 
Bucura-te, cercetator al durerilor;
 
Bucura-te, vindecator ai orbilor;
 
Bucura-te, cel ce dai lumina ochilor trupesti si celor sufletesti;
 
Bucura-te, sfarîmator al curselor diavolesti;
 
Bucura-te, al sufletului tau vmator;
 
Bucura-te, al doctorilor doctor;
 
Bucura-te, ca lucrezi cu puterea lui Dumnezeu;
 
Bucura-te, ca în tine nadajduim si noi;
 
Bucura-te, stavilar al potrivnicilor;
 
Bucura-te, lauda îngerilor;
 
Bucura-te, a paginilor mirare;
 
Bucura-te, bucuria mamei tale;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 4-LEA:
 
Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai aratat Nicomidiei si apoi întregii lumi, caci oricine alearga la tine cu credinta gaseste alinare, fiind împuternicitul si alesul Domnului, Caruia pentru darul ce ti-a dat îi cîntam: Aliluia!
 
ICOSUL AL 4-LEA:
 
Ca fulgerul s-a raspîndit vestea bunatatii si a minunilor tale, sfinte, facînd sa se îngrijoreze învatatorii pagini, care îndata au cerut împaratului pierderea ta, ca a unuia ce esti parta sul lui Hristos, iar tu neabatut ai ramas în credinta; pentru care îti cîntam:
 
Bucura-te, cel ce ti-ai împartit mostenirea saracilor;
 
Bucura-te, cel ce prin case si închisori milostenie si tamaduiri aduci celor necajiti;
 
Bucura-te, îngrozirea pagînestilor conducatori;
 
Bucura-te, ca desertaciunea pagîneasca vrei sa omori;
 
Bucura-te, cel ce împaratului ai fost împotrivitor;
 
Bucura-te, ca Hristos în lupta ti-a fost întaritor;
 
Bucura-te, ca multime de chinuri ti-au pregatit;
 
Bucura-te, cel ce cu rabdare chinurile ai suferit;
 
Bucura-te, ca multi, privindu-te, cu tine au crezut;
 
Bucura-te, cel ce Domnului noi mucenici ai facut;
 
Bucura-te, cel ce simti bucurie în chinuri;
 
Bucura-te, ce! de la care mostenim frumoase pomeniri;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 5-LEA:
 
Cele ce pentru pagini erau de pret pentru tine erau fara de pret; si cele fara de pret la ei erau de mare pret la tine; caci ai dispretuit dregatoriile si bogatiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a cîstiga bunatatile nepieritoare de la Dumnezeu, Caruia îi cîntam: Aliluia!
 
ICOSUL AL 5-LEA:
 
Neînduplecat vazîndu-te, împaratul a poruncit sa fii spînzurat gol pe lemn, cu fiare sa fii sfîsiat si cu facui ars, dar nepieritorul împarat neatins te-a pastrat, spre uimirea tuturor; de care lucru si noi minunîndu-ne, cîntam:
 
Bucura-te, ca ai dovedit împaratului puterea lui Dumnezeu;
 
Bucura-te, ca un vechi slabanog s-a tamaduit prin darul tau;
 
Bucura-te, ca pagînatatea de rusine a ramas;
 
Bucura-te, ca vrajmasii ti-au cerut noi torturi într-un glas;
 
Bucura-te, sfinte, care ti-ai pus trupul spre chinuri;
 
Bucura-te, cel patruns de credinta adînca;
 
Bucura-te, ca, gîndindu-te la Domnul, te-ai mîngîiat;
 
Bucura-te, ca, Hristos în chipul lui Ermoîae ti s-a aratat;
 
Bucura-te, ca fiarele cu care erai sfîsiat ca ceara s-au muiat;
 
Bucura-te, ca de pe lemnul chinurilor sanatos ai fost slobozit;
 
Bucura-te, ca facliile cu care erai ars s-au stins;
 
Bucura-te, ca înfocata credinta în inimile multora ai aprins;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoanei
 
CONDACUL AL 6-LEA:
 
Pe gînduri ai pus pe cei ce te chinuiau, sfinte, si încruntati la fata si la suflet, se întrebau de unde ai atîta putere si de ce zeii nu te pierd? Atunci au iscodit noi chinuri, pe care tu primindu-le încrezator în puterea lui Dumnezeu, cîntar. Aliluia!
 
ICOSUL AL 6-LEA:
 
Plumb mult într-un cazan punînd si sub limbile focului topindu-l, ai fost aruncat în aceasta vapaie cu nadejdea desarta ca acum se va sfîrsi cu tine, dar tu, viteazule mucenic, iarasi nevatamat ai ramas, precum mai înainte Dumnezeu pazise pe maritul apostol loan. Pentru aceasta îti cîntam:
 
Bucura-te, floarea nadejdilor catre Dumnezeu;
 
Bucura-te, în boli si în necazuri izbavitorul meu;
 
Bucura-te, pentru noi, pacatosii, al lui Dumnezeu îmblînzitor;
 
Bucura-te, al rugaciunilor noastre catre Domnul purtator;
 
Bucura-te, tare sprijinitor al copiilor nostri;
 
Bucura-te, îndestularea cea buna a caselor noastre;
 
Bucura-te, roua ce inimile racoresti;
 
Bucura-te, cel ce de asupriri ne izbavesti;
 
Bucura-te, vindecarea celor ce de la oameni nu-si gasesc alinare;
 
Bucura-te, ca din valurile deznadejdilor prin tine aflam izbavire;
 
Bucurâ-te, cel ce vapaia plumbului ai racorit;
 
Bucura-te, cel ce cununa nevestejita ti-ai pregatit;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDATUL AL 7-LEA:
 
Zile de-a rîndul ai fost chinuit, sfinte, dar acestea mai multa rasplatire ti-au adus si multumirea mai mult ti-a crescut, cînd cu chinurile tale, dor mare ai aprins în inimile multora, sa paraseasca zeii si sa treaca la Hristos, cîntîndu-I; Aliluia!
 
ICOSUL AL 7-LEA:
 
Piatra ti-au legat de gît, Pantelimoane, si în mare ai fost aruncat, dar Stapînul marilor si pe tine si piatra a facut-o usoara si plutitoare, caci ai mers pe luciul apei, iesind la mal.
 
Deci, bucurîndu-ne si minunîndu-ne, îti cîntam:
 
Bucurâ-te, cel ce nu te înfricosezi de chinuri, viteazule;
 
Bucura-te, cel înarmat cu barbatie si credinta, alesule;
 
Bucura-te, al puterii firii înfrîngâtor;
 
Bucura-te, al adîncului marii stapînitor;
 
Bucura-te, plutitor deasupra apelor;
 
Bucura-te, vietuitor deasupra ispitelor;
 
Bucura-te, tinere plin de mireasma duhovniceasca;
 
Bucura-te, dobînditor de slava cereasca;
 
Bucura-te, liman al celor îngreuiati;
 
Bucura-te, multumirea celor îndurerati;
 
Bucura-te, raspînditorule al credintei;
 
Bucura-te, iubitorule al umilintei;
 
Bucura-te, Mare Mucenic si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 8-LEA:
 
Nici tineretea, nici nevinovatia si nici puterea minunilor tale, n-au schimbat inimile chinuitorilor, ci mai rau sporind în mînie, îti iscodeau alte patimiri creând ca pot pune lumina sub obroc; iar tu faclie mai luminoasa te aratai, spre bucuria lui Dumnezeu cîntînd: Aliluia!
 
ICOSUL AL 8-LEA:
 
Neîncetat ai fost ispitit cu bunatati si cinstiri lumesti, dar ca pe niste curse în calea catre cer judecîndu-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor si nelinistiti te-au privit, dorind sa-ti vada trupul sfîsiat; dar Stapînul tuturor gurile fiarelor a închis; pentru care îti cmtam:
 
Bucura-te, cel ce esti cu nevinovatie încununat;
 
Bucura-te, ca pentru nevinovatie la chinuri ai fost dat;
 
Bucura-te, ca lupta cea buna ai luptat;
 
Bucura-te, ca Dumnezeu minunat te-a aratat;
 
Bucura-te, lumina ce sub obroc nu s-a putut pune;
 
Bucura-te, vietuitor plin de fapte bune;
 
Bucura-te, cel ce bunatatile lumesti curse le socotesti;
 
Bucura-te, ca te-ai facut asemenea ostilor ceresti;
 
Bucura-te, noule Daniele, aruncat în mijlocul leilor;
 
Bucura-te, ca fiarele s-au facut asemenea mieilor;
 
Bucura-te, ca vrajmasii doreau sa te piarza;
 
Bucura-te, ca Hristos nevatamat te-a pazit;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 9-LEA:
 
Vazând taria ta, sfinte, multi din pagini au crezut în Hristos, V pentru care lucru împaratul de mînie a fost cuprins, iar tu, Pantelimoane, te veseleai pentru vinari de noi suflete, cu care si noi cmtam lui Dumnezeu: Aliluia!
 
ICOSUL AL 9-LEA:
 
Si pe roata cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfarîmat, lovind pe multi necredinciosi si fermecator socotindu-te, ai marit pe preotul Ermolae, dascalul tau. Atunci cu trei ostasi te-au însotit, sfinte, spre a-l aduce împaratului care si lui îi dorea sfîrsitul. Deci pentru noua jertfa ce prin tine se pregateste graim:
 
Bucura-te, propovaduitorul dumnezeiestii credinte;
 
Bucura-te, cel ce înfrunti mîniile aprinse;
 
Bucura-te, ca pe roata ai fost strunjit;
 
Bucura-te, ca de crestinatate esti preamarit;
 
Bucura-te, cel ce ai fost socotit fermecator;
 
Bucura-te, caci cu Hristos te-ai aratat biruitor;
 
Bucura-te, al lui Ermolae de mucenicie vestitor;
 
Bucura-te, caci cu dascalul tau esti patimilor;
 
Bucura-te, ca ucenici ai lui Ermolae, Erimp si Ermocrat s-au aratat;
 
Bucura-te, ca la moartea lor, pamîntul s-a cutremurat;
 
Bucura-te, cel ce Treimii pe pamînt ai slujit;
 
Bucura-te, ca prin vindecari doctor al Domnului te-ai dovedit;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 10-LEA:
 
Zadarnice au fost chinurile paginilor, sfinte, caci drumul ti-a fost drept catre Hristos; pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tamaduirilor ce-l versi tuturor celor ce cu credinta vin la tine cu rugaciuni si cu care cînti lui Dumnezeu: Aliluia!
 
ICOSUL AL 10-LEA:
 
Cine nu te va lauda, vazîndu-te cu ochii mintii, ca ai fost împins si izbit ca un raufacator, spre marginea Nicomidiei, unde ti se hotarîse taierea capului si tu mai linistit si mai vesel te-ai aratat. Pentru aceasta din nou primeste aceasta lauda:
 
Bucura-te, cel ce loviri ca Domnul ai primit;
 
Bucura-te, ca pentru Iisus toate ai suferit;
 
Bucura-te, ca în chinuri Domnului slava dadeai;
 
Bucura-te, ca împaratia cereasca cu dor o cautai;
 
Bucura-te, ca numele din Pandoleon tt-a fost schimbat;
 
Bucura-te, ca glas din cer Pantelimon te-a chemat;
 
Bucura-te, ca dupa nume esti mult-miluitor;
 
Bucura-te, ca dupa fapte esti mult-îndurâtor;
 
Bucura-te, ca fata ca de înger ti s-a facut;
 
Bucura-te, ca chinuitorii în laturi s-au abatut;
 
Bucura-te, ca spre lovire calaii ai îndemnat;
 
Bucura-te, ca abia îndraznind capul ti-au taiat;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane;
 
CONDACUL AL 11-LEA:
 
Cu durere dreptcredinciosii au privit sfîrsitul tau, Pantelimoane; caci tu le-ai fost flacara nestinsa a dreptei credinte, miluitor al celor lipsiti si vindecator al celor bolnavi, dar ne mîngîiem ca te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre multimea ce te cheama în rugaciuni si, izbavind-o de dureri, cînti lui Dumnezeu: Aliluia!
 
ICOSUL AL 11-LEA:
 
Senin la suflet si blînd la chip ti-ai primit sfîrsitul, trecînd O astfel în împaratia cereasca, unde esti întîmpinat de Sfînta Treime si asezat de-a dreapta Sa, marit de sfinti si de puterile ceresti; pentru care lauda ca aceasta îti aducem:
 
Bucura-te, mireasma ce pîna la cer te-ai ridicat;
 
Bucura-te, ca duhul tau Treimii l-ai încredintat;
 
Bucura-te, mult-plînsule de credinciosii pamîntului;
 
Bucura-te, mult-laudatule de puterile ceresti;
 
Bucura-te, a lui Ermolae, Erimp si Ermpcrat bucurie;
 
Bucura-te, cu înaintasii mucenici împreuna-vietuire;
 
Bucura-te, ca de pamînt nicidecum nu te-ai departat;
 
Bucura-te, ca în rugaciuni pe orice credincios ai ascultat;
 
Bucura-te, albina ce te-ai îmbogatit în fapte bune;
 
Bucura-te, ca ai fost încoronat cu nepieritoare cunune;
 
Bucura-te, piatra la temelia crestinatatii;
 
Bucura-te, înfrîngator al pagînatatii;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 12-LEA:
 
Lupta cea buna ai luptat, credinta ai pastrat, multumindu-ti sufletul, ca ai urmat lui Hristos, iar pentru noi ai ramas vrednica pilda, ca, privind la tine, sa-ti urmam credinta si în ispite sa ne înarmam cu armele tale si biruitori sa multumim iui Dumnezeu, cîntînd: Aliluia!
 
ICOSUL AL 12-LEA:
 
Si dupa moarte ai savîrsit minuni, Pantelimoane, caci în loc de sînge lapte a curs din grumazul tau si maslinul de care ai fost legat spre taiere, în vederea tuturor s-a umplut de roade; de aceea iarasi auzi de la noi:
 
Bucura-te, bucuria Tatalui;
 
Bucura-te, lauda Fiului;
 
Bucura-te, desfatarea Duhului sfînt;
 
Bucura-te, miluirea celor de pe pamînt;
 
Bucura-te, izvor nesecat de tamaduiri;
 
Bucura-te, izbavitor de chinuri;
 
Bucura-te, doctor sufletesc si trupesc;
 
Bucura-te, alesule al Tatalui ceresc;
 
Bucura-te, cel ce linistesti sufletele;
 
Bucura-te, cel ce îmblînzesti cugetele;
 
Bucura-te, cel ce scapi de urgia dusmanilor;
 
Bucura-te, cel ce înlaturi norul suspinelor;
 
Bucura-te, cel ce primesti gîndurile si puterile;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL AL 13-LEA:
 
Sfinte Mare Mucenice si tamaduitorule, Pantelimoane, tie îti varsam durerile noastre de multe feluri si tu fara întîrziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne esti mijlocitor, auzind suspinuri înabusite în noapte, în zi, în pat de suferinta, în calatorii, fii celor ce se roaga tie, dupa nevoile fiecaruia: celor nelinistiti, linistitor, celor asupriti, aparator, celor în primejdii, izbavitor, celor învaluiti în pacate, scutitor, ratacitilor îndrumator, bolnavilor deplin vindecator, orfanilor tata, vaduvelor parinte, sotilor întaritor în casnicie, celor porniti cu rautate, îmblînzitor si ne întareste în fata necazurilor, caci sîntem slabi si istoviti, sfinte, si astfel cu puterea ta, descatusati de amaraciunile noastre, sa petrecem în multumire, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Sfinte Mare Mucenice si tamaduitorule, Pantelimoane, tie îti varsam durerile noastre de multe feluri si tu fara întîrziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne esti mijlocitor, auzind suspinuri înabusite în noapte, în zi, în pat de suferinta, în calatorii, fii celor ce se roaga tie, dupa nevoile fiecaruia: celor nelinistiti, linistitor, celor asupriti, aparator, celor în primejdii, izbavitor, celor învaluiti în pacate, scutitor, ratacitilor îndrumator, bolnavilor deplin vindecator, orfanilor tata, vaduvelor parinte, sotilor întaritor în casnicie, celor porniti cu rautate, îmblînzitor si ne întareste în fata necazurilor, caci sîntem slabi si istoviti, sfinte, si astfel cu puterea ta, descatusati de amaraciunile noastre, sa petrecem în multumire, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Sfinte Mare Mucenice si tamaduitorule, Pantelimoane, tie îti varsam durerile noastre de multe feluri si tu fara întîrziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre Care ne esti mijlocitor, auzind suspinuri înabusite în noapte, în zi, în pat de suferinta, în calatorii, fii celor ce se roaga tie, dupa nevoile fiecaruia: celor nelinistiti, linistitor, celor asupriti, aparator, celor în primejdii, izbavitor, celor învaluiti în pacate, scutitor, ratacitilor îndrumator, bolnavilor deplin vindecator, orfanilor tata, vaduvelor parinte, sotilor întaritor în casnicie, celor porniti cu rautate, îmblînzitor si ne întareste în fata necazurilor, caci sîntem slabi si istoviti, sfinte, si astfel cu puterea ta, descatusati de amaraciunile noastre, sa petrecem în multumire, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Apoi iarasi se zice
 
ICOSUL 1:
 
Din pruncie ti-ai pastrat sufletul curat, mucenice, caci maica ta cu mare grija ti-a sadit în inima credinta în dulcele Iisus, pe care mai târziu batrînul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care si el o avea de la împaratul nemuritor, ai parasit pagînatatea si ti-ai deschis larg sufletul sa primesti pe Hristos; pentru care îti cîntam:
 
Bucura-te, sfinte cu adînca judecata;
 
Bucura-te, ca dreapta ti-a fost credinta urmata;
 
Bucura-te, al pieritorilor zei dispretuitor;
 
Bucura-te, al blîndului Iisus urmator;
 
Bucura-te, ca dupa Domnul ai însetat;
 
Bucura-te, ca dreapta rasplatire ai capatat;
 
Bucura-te, ca n-ai tinut Ia bogatii pamîntesti;
 
Bucura-te, cel ce ti-ai adunat comori ceresti;
 
Bucura-te, cel ce stai între cetele sfintilor;
 
Bucura-te, ajutatorul napastuitilor;
 
Bucura-te, podoaba crestinilor cea nepretuita;
 
Bucura-te, mîngîierea noastra mult dorita;
 
Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!
 
CONDACUL 1:
 
Înaintea celui cu chip si nevinovatie îngereasca, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestramutata credinta s-a învrednicit a sta alaturi de scaunul nemuritorului împarat, Pantelimon, ridicam rugaciunile noastre si cerem sa ne asculte durerile si cu puterea ce-i este data de ia Dumnezeu ca un doctor fara de arginti, sa ne cerceteze degrab si sa înlature de la noi bolile sufletesti si trupesti, ca izbaviti cu platosa bunatatii sale, în tresaltari de bucurie, sa-i cîntâm: Bucura-te, Mare Mucenice si tamaduitorule Pantelimoane!