Sfanta Manastire Sinaia se afla situata in orasul Sinaia, str. Manastirii nr. 2, jud. Prahova | Tel: +40 (0) 244 317 917

TATĂL NOSTRU

Tatăl nostru
Care eşti in ceruri
Sfinţească-se numele Tău
Vie impărăţia Ta
Facă-se voia Ta
Precum in cer aşa şi pre pământ
Pâinea noastra cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşelile noastre
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri,
Şi nu ne duce pre noi in ispită
Ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este Impărăţia
Şi puterea şi slava,
a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.